Desiree Veelen - De Lauwere

Sinds 2011 heeft Desiree een eigen praktijk voor natuur en psychosociale therapie.

In haar praktijk werkt ze met interventies rondom stressvermindering en traumaverwerking o.a: EMDR en LT- Balance, Marcos-therapie, EFT, counseling en familieopstellingen. Desiree werkt met  kinderen van 0 tot 18 jaar en volwassenen.

Verder heeft Desiree 5 jaar gewerkt als coach in de kinderopvang. In dit werk heeft ze veel ervaring opgedaan in de naschoolse opvang. Daarnaast is zij enkele jaren werkzaam geweest als TSO coördinator op Basisschool De Draaiende wieken in Posterholt. Naast haar werk in de kinderopvang heeft Desiree 20 jaar gewerkt in de ouderenzorg met name in de psychogeriatrie.

Naast haar praktijk heeft zij samen met Bianca van Term het bedrijf 2connect4u gestart. Samen geven zij trainingen en workshops aan vrijwilligers en leerkrachten in het basisonderwijs.

Samen met Vianne is Desiree met Ver-Bind gestart en geven zij beiden trainingen, workshops aan ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Vianne Feder-Amkreutz

Mijn naam is Vianne Feder-Amkreutz. Ik ben enkele jaren werkzaam geweest in het basisonderwijs en de laatste jaren als pedagogisch medewerkster op een buitenschoolse opvang.   

Au-tis-me-wat is opgericht naar aanleiding van mijn jarenlange ervaringen, rondom de opvoeding, zorg en begeleiding voor onze oudste zoon met de diagnose autisme en sociale angststoornis. Naast Au-tis-me-wat ben ik eigenaar van Praktijk Levenslijnen. In mijn praktijk werk ik als ervaringsdeskundige coach. De interventies waar ik mee werk zijn  Acces Bars, Energetische familie-therapie en familieopstellingen.

Naast coachen,verzorgen van lezingen en workshops werk ik samen met collega’s werkzaam binnen de reguliere en complementaire zorg. Dit draagt bij aan bewustwording en het belang van de ervaringsdeskundigheid van de ouders/verzorgers en familie. Ouders/verzorgers voelen immers vaak, wat het beste is voor het kind maar hebben daarnaast de kennis van de hulpverlener nodig om de opvoeding, zorg en begeleiding zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.