De teksten van onze websites mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze websites (waaronder teksten, ontwerp, foto's en logo's) berust bij ver-bind. Wij respecteren de rechten van derden. Mocht je van mening zijn dat jouw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt je verzocht om contact met ons op te nemen.


ver bind logo web 476x89