Mijn naam is Vianne Feder-Amkreutz. Ik ben enkele jaren werkzaam geweest in het basisonderwijs en de laatste jaren als pedagogisch medewerkster op een buitenschoolse opvang.   

Au-tis-me-wat is opgericht naar aanleiding van mijn jarenlange ervaringen, rondom de opvoeding, zorg en begeleiding voor onze oudste zoon met de diagnose autisme en sociale angststoornis. Naast Au-tis-me-wat ben ik eigenaar van Praktijk Levenslijnen. In mijn praktijk werk ik als ervaringsdeskundige coach. De interventies waar ik mee werk zijn  Acces Bars, Energetische familie-therapie en familieopstellingen.

Naast coachen,verzorgen van lezingen en workshops werk ik samen met collega’s werkzaam binnen de reguliere en complementaire zorg. Dit draagt bij aan bewustwording en het belang van de ervaringsdeskundigheid van de ouders/verzorgers en familie. Ouders/verzorgers voelen immers vaak, wat het beste is voor het kind maar hebben daarnaast de kennis van de hulpverlener nodig om de opvoeding, zorg en begeleiding zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.